۱۴۰۳ پنج شنبه ۲۸ تير
صدور احکام جهش علمی اعضای هیات علمی

صدور احکام جهش علمی اعضای هیات علمی

احکام جهش علمی اعضای هیات علمی صادر گردید.

به استناد نامه شماره 269059/و مورخ 1401/9/12 وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین در اجرای تبصره بند «1» ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کشور مصوب مورخ 1401/8/8 مجلس شورای اسلامی (موضوع بخشنامه شماره 147228 مورخ 1401/8/17 ریاست جمهوری) و بند «الف» مصوبه شورای حقوق و دستمزد مورخ 1401/8/23 و نظریه حقوقی معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی به شماره 83762 مورخ 1401/9/2 و نیز براساس تایید دفتر برنامه ریزی و نظارت آموزشی معاونت آموزشی دانشگاه؛ دراحکام حقوق اعضای هیات علمی از تاریخ 1401/7/1 فوق‌العاده ای تحت عنوان «فوق العاده جهش علمی بر مبنای عملکرد» به میزان 10 یا 15 درصد حقوق و مزایا برقرار گردید.
تاریخ:
1401/09/26
تعداد بازدید:
448
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 03137932024 
E-mail: hrm@dean.ui.ac.ir
Powered by DorsaPortal